Autoškola SAN vrši stalni upis novih kandidata...      Dođite čekamo Vas...
Cijene i bonusi
Cjenovnik usluga za "B" kategoriju:
Teorijski dio nastave u trajanju od 28 nastavnih časova
Praktična obuka u trajanju od 35 nastavnih časova

Sve Vaše uplate prema našoj auto školi možete izvršiti u više mjesečnih rata.
Prilikom upisa uplaćuje se prva rata, a visina i broj ostalih rata prema mogućnostima.
Auto Škola SAN Banja Luka "A" kategorija je vozačka dozvola za upravljanje motociklom čija je snaga motora veća od 11,1kw i preko 125m3. Može se polagati sa navršenih 18 godina. Kandidat koji posjeduje "B" kategoriju polaže samo praktični dio i obuka se izvodi 15h.
Auto Škola SAN Banja Luka "B" kategorija je vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom čija masa nije veća od 3,5t i nemaju više od 8 mjesta za sjedenje ne računajući sjedište vozača. Obuka obuhvata teorijsku nastavu koja traje 28h i praktičnu obuku koja se izvodi u javnom saobraćaju i traje 35h. CIJENA ZA B kaegoriju je 550 KM.​
Auto Škola SAN Banja Luka "C1" kategorija je vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom čija je masa veća od 3,5t, a manja od 7,5t. Obuka obuhvata teoretski dio nastave koja traje 12h i praktičnu obuku koja se izvodi u javnom saobraćaju i traje takođe 12h.
©2012 AutoSkolaSan.com All right reserved.
Design and Development by Sama Dizajn