Autoškola SAN vrši stalni upis novih kandidata...      Dođite čekamo Vas...

Šta, kako, kuda, gdje??? Pitanja i odgovori.

Koja dokumenta su potrebna za polaganje vozačkog ispita?

Koja dokumenta su potrebna za polaganje vozačkog ispita?

Za polaganje vozačkog ispita, pored navršenih osamnaest godina potrebna su sledeća dokumenta: lična karta i ljekarsko uvjerenje.

Ko izdaje ljekarsko uvjerenje i gdje?

Ljekarsko uvjerenje izdaju ovlaštene zdravstvene ustanove, kao što je npr. u Banja Luci Poliklinika Preventiva.

Koliko dugo traje teorijska nastava?

Koliko dugo traje teorijska nastava?

Teorijska nastava traje 28h za "B" kategoriju, a predavanje se vrši u našim prostorijama (učionici).

Gdje se vrši praktična nastava i koliko traje?

Gdje se vrši praktična nastava i koliko traje?

Praktična nastava se izvodi u javnom saobraćaju i traje 35h za "B" kategoriju.

Gdje se polaže prva pomoć?

Gdje se polaže prva pomoć?

Predavanja se vrši u Crvenom Krstu, a polaganje ispita vrši se u ispitnom centru gdje i testovi.

Gde se vrši praktično polaganje vozačkog ispita?

Gde se vrši praktično polaganje vozačkog ispita?

Praktično polaganje vozačkog ispita vrši se u javnom saobraćaju.

©2012 AutoSkolaSan.com All right reserved.
Design and Development by Sama Dizajn